Dịch vụ

PST cung cấp các dịch vụ lao động đóng gói và bốc xếp hàng hóa. Chuyên nghiệp từ khâu tuyển dụng và đào tạo nhân lực đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho doanh nghiệp