MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

  •  Mục tiêu:

–  Doanh thu tăng trưởng bình quân: 15-20% năm

–  Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 20-25% năm

–  Mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp

  • Giá trị xây dựng:

     Giá trị cốt lõi mà ATP đang theo đuổi là niềm tin vào sự nỗ lực và tinh thân làm chủ doanh nghiệp của các thành viên công ty. Với nguồn năng lực nội tại, sự phát triển của ATP được kích hoạt từ hạt nhân là đội ngũ văn phòng, đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     TẠI ATP TOÀN THỂ LẠNH ĐẠO VÀ NHÂN VIÊN CHÚNG TÔI ĐẶT LÊN PHƯƠNG CHÂM HÀNG ĐẦU “LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY”

Mong sự hợp tác lâu dài bền vững từ quý khách hàng