SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LỖI

SỨ MỆNH

An Thịnh Phát là công ty chuyên sản xuất và gia công sản phẩm nội thất, hệ thống hỗ trợ khách hàng của ATP luôn luôn sẵn sàng để phục vụ và hỗ trợ tận tình nhất.

Các sản phẩm dịch vụ của ATP đều được xây dựng trên nền tảng kết hợp công nghệ và khả năng sáng tạo của người Việt Nam. Việc ứng dụng Khoa học Công nghệ tiên tiến và khai thác nguồn nhân lực trong nước đã giúp cho ATP tạo ra được những sản phẩm chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

TẦM NHÌN

Hệ thống hỗ trợ khách hàng của ATP luôn luôn sẵn sàng để phục vụ và hỗ trợ tận tình nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn làm việc có tâm và phục vụ khách hàng trên nền tảng đạo đức.

Các dự án được quản lý và thực hiện theo những quy trình và tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ của khách hàng.