Hình ảnh hoạt động

PST cung cấp các dịch vụ lao động cũng như dịch vụ cho thuê lao động, đóng gói và bốc xếp hàng hóa. Chuyên nghiệp từ khâu tuyển dụng và đào tạo nhân lực đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho doanh nghiệp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PST

Hình ảnh nhà máy gỗ - Nệm - Đan - Mặt bằng nhà xưởng

Khu nhà ăn, căn tin, kho

Khu vực phôi, cắt

Khu vực uốn CNC, dập

Khu vực Khuôn, gá mẫu và Robot

Khu vực hàn, mài

Khu vực xử lý sơn tỉnh điện, đóng gói