Sản phẩm gia công

Áp dụng khoa học và công nghệ máy móc – cũng như sáng của đội ngũ sản xuất, kết hợp với đội ngũ nhân lực dồi dào trong nước ATP tạo ra được những sản phẩm chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.