Category Archives: Thông tin SEO web

Gỡ bỏ link xấu liên kết xấu bằng việc sử dụng tác vụ thủ công google

Gỡ bỏ link xấu liên kết xấu bằng việc sử dụng tác vụ thủ công google Disavow link Disavow link đơn giản: đó là khi bạn thông báo đến các công cụ tìm kiếm là bạn không muốn một số link trỏ về website bạn nữa. Điều này xảy ra khi bạn thấy nhiều backlink…